Owadów:  608-440-640 Janów Lubelski:  691-199-991

Beton towarowy BetonPlus Beton towarowy BetonPlus Beton towarowy BetonPlus


Beton towarowy definiowany jest w normie PN-EN 206, która zastąpiła dotychczas obowiązującą normę PN-88/B-62050. Kryterium klasyfikacyjnym betonu towarowego jest sposób produkcji. Wytwarzany jest on w postaci mieszanki betonowej przez firmę, która nie jest wykonawcą budowy i najczęściej produkowany jest poza terenem budowy. To popularny beton z gruszki. Beton towarowy projektowany jest zgodnie z wytycznymi wykonawcy, które odnoszą się do oczekiwanych właściwości materiału.Uniwersalne zastosowanie betonu towarowego


Nasza firma oferuje beton towarowy w klasach: B-7.5, B-10, B-15, B-20, B-25, B-25 W8, B-25 POSADZKOWY, B-30, B-30 W8, B-30 POSADZKOWY, B-35, B-37, B-40. Klasa betonu określa wytrzymałość materiału na ściskanie i uwarunkowana jest nie tylko jego składem, ale także warunkami środowiskowymi czy rodzajem i czasem obciążenia. Beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych musi być produkowany w ramach certyfikowanej kontroli produkcji. Rodzaj betonu dostosowujemy do konkretnych zastosowań. Inną mieszankę stosuje się na posadzki, inną na podjazdy do garaży, a jeszcze inną na ściany piwnic czy elementy narażone na znaczne obciążenia. Do standardowych konstrukcji (fundamenty, stropy, schody) wykorzystuje się beton B-20 lub B-25.Beton towarowy w 100% zgodny z normą


Beton towarowy to powszechnie stosowany materiał konstrukcyjny na placach budowy. Jest materiałem ekologicznym, nie wymaga specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych i można go dowolnie dostosowywać do warunków użytkowania. W czasach współczesnych mieszanki betonowe rzadko przygotowywane są samodzielnie na placu budowy przez wykonawcę. Znacznie częściej wykonawca podejmuje współpracę z wytwórcą betonu, który transportuje materiał specjalnymi betonomieszarkami i dysponuje pompą do betonu. Inwestycja w beton towarowy to rozwiązanie bezpiecznie, ponieważ gwarantuje, że do produkcji zostały użyte surowce atestowane, a sam produkt posiada certyfikat zgodności CE i w 100% odpowiada założeniom normy w zakresie wymagań, właściwości i produkcji. Skład betonu w zależności od jego klasy ekspozycji i zastosowania, właściwości techniczne oraz sposoby dostaw i kontroli produkcji są ściśle określone. Nasz beton towarowy jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami, a czas użytkowania wykonanych z niego konstrukcji wynosi minimum 50 lat.