Owadów:  608-440-640 Janów Lubelski:  691-199-991
Budownictwo drogowe cieki wodne

Budownictwo drogowe


Cieki wodne

Podstawową funkcją systemu odwodnienia jest szybkie i możliwie zupełne ujęcie i odprowadzenie wód opadowych spływających do odbiornika z poboczy, pasa dzielącego, skarp, pasa drogowego, nawierzchni oraz okolicznego terenu, jak i wód przenikających do konstrukcji nawierzchni na skutek przyciągania kapilarnego z poziomu zwierciadła wody gruntowej i wody zalegającej w rowach. Płyty ściekowe w ofercie firmy BETON-PLUS dostępne są w kilku wariantach. Typ trójkątny stosowany jest na obrzeżach jezdni, w celu zapobiegania gromadzenia nadmiaru wody na nawierzchni. Dzięki specjalnemu kształtowi równocześnie pełni funkcję krawężnika. Płyty ściekowe typu korytkowego mają za zadanie odprowadzanie nadmiaru wody deszczowej na pograniczu chodników i trawników. Produkt jest odporny na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych i cechuje się wysoką trwałością.